மீரிஹான ஆர்ப்பாட்டம் 🎥

நாளாந்த அடிப்படைத் தேவைகளுக்காக மணிக்கணக்கில் வரிசையில் நின்று விரக்தியடைந்த மக்களின் ஆர்ப்பாட்டம். வறுமையான ஆபிரிக்க நாடுகளுக்கு ஒப்பாக மாறும் இலங்கை.

ராஜபக்ச குடும்ப ஆட்சியை கடுமையாக விமர்சிக்கும் சிங்கள குடிமகன்.

Latest articles

Similar articles