Google நிறுவனம் மிக நீண்ட காலத்தில் பின்னர் தமது பிரபல்யமான மின்னச்சலான ஜிமெயிலின் (Gmail) வடிவமைப்பில் பாரிய மாற்றங்களை செய்துள்ளது.

புதிய ஜிமெயில் வடிமைப்பைப் பெற சக்கர வடிவில்  அமைந்துள்ள செட்டிங்ஸில் கிளிக் செய்து , “Try the new Gmail” என்பதை கிளிக் செய்தால் புதிய வடிவமைப்புடன் Gmail இனைப் பெறலாம்.

“Try the new Gmail” எனும் வாசகம் காணப்படாவிடின், சில நாட்களின் பின்னர் முயற்சித்துப்பார்க்கலாம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *