Download Puthinam NEWS App

வாசகர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் !

புதினம் செய்திச்சேவை உண்மையான செய்திகளை சுருக்கமாகவும், தெளிவாகவும் உடனுக்குடன் வழங்கிவருகின்றது.

எந்தவொரு அரசியற்கட்சியின் சார்பாகவோ அல்லது தனி நபர்/குழுக்களின் சார்பாகவோ இன்றி, புதினம் செய்திச்சேவை தனி வழியில் பயணிக்கின்றது.

வாசகர்கள் உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் பின்னூட்டல்களை எமது மின்னஞ்சலிற்கோ அல்லது இப்பக்கத்திலுள்ள படிவத்தினூடாகவோ அனுப்ப முடியும்.

எமது மின்னஞ்சல் : [email protected]

நன்றி. 

– www.puthinam.news –

    3,115FansLike
    827FollowersFollow

    புதியவை